Thuisbegeleiding

Hoe bijzonder ben jij met jouw eigen, unieke interesses? Wat zou jij willen doen met jou talenten? Hoe ga jij ermee om als je de wereld om je heen niet meer begrijpt? Perspectief! kan jou helpen om daar samen met jou een antwoord op te zoeken. Zodat je kan én mag zijn wie je bent en gelukkig kunt zijn. Maak vrijblijvend een afspraak voor een intakegesprek om te kijken of wij iets voor je kunnen betekenen.

 Stappenplan op maat

Het stappenplan op weg naar een gedragsverandering is uniek en wordt voor elke specifieke situatie gemaakt. Het maken van het programma wordt aangepast op de zorgvraag. Soms zal het gemaakt worden samen met de ouders, soms met het kind zelf, soms met beide partijen. Daar waar het voor (jonge) kinderen te moeilijk is om met geschreven taal om te gaan kan er gekozen worden voor communicatie via pictogrammen.

Analyse en aanpak

Wanneer ik bij u thuis kom, wil ik  graag dat u vooraf weet wat mijn manier van werken is en hoe ik naar mijn doel toewerk. We beginnen met een uitgebreide analyse van de situatie. Wat is het kind aan het doen? Waar speelt zich dit af? In welke situatie of context gebeurt dit? Etc.

Op basis van mijn observatie én uw eigen informatie bepaal ik in overleg met u, een (eind)doel. Door middel van persoonlijk en pragmatisch stappenplan werken we vervolgens naar dit doel toe. Communicatie – zowel verbaal als non verbaal – is een belangrijk onderdeel van deze analyse en mijn advies. De wijze van communiceren met een kind met ASS is van heel groot belang. De communicatie moet aangepast  zijn op het denk- en handelingspatroon van het kind. Pas wanneer duidelijk is hoe dit verloopt, kan er gekeken worden hoe er stappen genomen kunnen worden om het ongewenste gedrag van het kind om te buigen naar gewenst gedrag. Hiervoor zal een programma worden gemaakt met vastgelegde afspraken.